szybkasprzedaż - Tel: 606 183 933 606 183 933

Brak OC – konsekwencje

 

Prawo dotyczy każdego z nas i mimo iż może nie znamy go dobrze, to mamy obowiązek stosować się do niego. Wraz z rozpoczęciem 2018 roku od 1 stycznia podwyższone zostały kary za brak posiadania polisy OC. W przypadku niedopilnowania ciągłości jej ważności, właściciel samochodu zobowiązany będzie do zapłaty określonej stawki. Warto więc kontrolować ważność swojego ubezpieczenia i zadbać o jego regularność jak i terminowość podczas dokonywanych płatności.

Ubezpieczenie OC, AC, krótkoterminowe

Każdy obywatel. posiadający samochód, zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które dotyczy wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Chroni ono właściciela przed odpowiedzialnością za uszkodzenia czyjegoś mienia i pokrywania szkód z własnych środków. Niestety nasze ubezpieczenie nie zadziała w przypadku uszkodzenia własnego samochodu, tu natomiast warto zainwestować w Autocasco (AC). Istnieje również jeszcze jeden typ ubezpieczenia, mianowicie ubezpieczenie krótkoterminowe. Dotyczy one kierowców, którzy poruszają się w określonym czasie, dotyczy ono głównie pojazdów historycznych lub wolnobieżnych.

ubezpieczenie OC samochodu

Konsekwencje braku OC

Musimy pamiętać ze kare za brak ciągłości może również otrzymać właściciel samochodu, który nie został skontrolowany „osobiście”. W przypadku kontroli drogowej policjant prosi o okazanie polisy, ponieważ chce on sprawdzić, czy jest ona aktualna. Istnieje również wirtualna instytucja UFG, która ma za zadanie wypłacać nam odszkodowania oraz wydawać oświadczenia jak i karać w przypadku nieważnego dokumentu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w takiej sytuacji może wymierzyć sprawcy wypadku kare grzywny jak i „ściągnąć” z niej inne koszty, które poniósł poszkodowany.

Reasumując właściciel pojazdu nie może sobie pozwolić na chociażby jednodniowe spóźnienie niezależnie od tego czy samochód porusza się po drodze czy stoi na własnym parkingu. Stawki zostały uzależnione od płacy minimalnej, ilości dni przerwy w ciągłości oraz rodzaju posiadanego pojazdu. W przypadku przerwania ciągłości naliczane są kary. Powyżej 14 dni nieciągłości wartość grzywny wynosi 100% stawki, 4-14 dni 50% a w przerwie 3 dni 20%.

 

Brak OC – konsekwencje - Skup Aut Autokupiec - Darmowa Wycena